Christin Myrberger

Min magisteruppsats - Born Online - Internets påverkan på barnmorskerollen - utsedd till Årets Uppsats 2009 av Barnmorskeförbundets vetenskapliga råd.

Mitt CV (på LinkedIn)

Artikel av mig, publicerad i Jordemodern (nr 9, 2009)

Artikel om mig och uppsatsen i Vårdfacket (2009)

Medförfattare till debattartikel införd i Dagens Nyheter (2015)